Kopparbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Höga kvävegivor

Koppar är viktigt för

  • Förbättrad grobarhet
  • Bra kolvutveckling
  • Ökar avkastning
  • Tidigare skörd