Vitkål i fält

En balanserad näringstillförsel och en jämn vattentillgång är avgörande för skördeutbyte och kvalitet. Det minskar också risken för näringsförluster till miljön.

Här har vi samlat våra råd till dig som odlar grönsaker på friland.

Gödslingsråd för friland

Välj den gröda du vill läsa mer om:

Val av växtnäring påverkar i väsentlig grad avkastningen, kvaliteten och hälsan hos dina grödor.