Sallat på friland

De flesta sallatstyper trivs på kalkrik, mullhaltig jord. För att kontrollera ogräs samtidigt som man undviker jordstänk på sallatshuvudena, odlas en del sallat på svart plast med hål för plantorna. Samtidigt får man en högre jordtemperatur och snabbare tillväxt.

En planteringsmaskin underlättar planteringsarbetet. Odlas sallaten på öppen jord utan plast kan man med fördel dela upp gödslingen under växtsäsongen, men utan plast blir problemen med ogräs också större. Sallat betraktas som en klorkänslig kultur.

Ofta lägger man hela gödselmängden som en grundgödsling både på grund av den korta kulturtiden och när man odlar på plast.

Uppdelade givor med Yara Liva Kalksalpeter (15,5 % N + 19 % Ca), bör göras med försiktighet i sallat, då det kan ge brännskador. Radgödsling mellan plantraderna eller gödselvattning (med bevattningsramp) vid mulet väder är utmärkta sätt att gödsla på.

Vid gödselvattning rekommenderar Yara en koncentration på 1,5 o/oo YaraTera™ Calcinit. Ett av de största problemen vid odling av isbergssallat är bladkantskador, röta och svampangrepp, vilka samtliga förorsakas av kalciumbrist i de unga bladkanterna. Detta är en fysiologisk skada, som är mycket komplex. Det är viktigt att plantan växer jämnt och har väl fungerande rötter. Jämn närings- och vattentillgång är därför väsentligt, samt att man undviker torkstress i sallaten. En balanserad gödsling med moderata mängder kväve bidrar i samma positiva riktning.

Förändringar i temperatur och luftfuktighet har en stark inverkan på kalciumtillgången till de yngsta bladkanterna, men detta kan vara svårt att påverka på friland.

Gödselvattning med Yara Liva Kalksalpeter kan ha en positiv inverkan och tillför tillgängligt kalcium direkt till de utsatta delarna av plantan.

Vid lågt pH kan sallat vara utsatt för aluminium- och manganförgiftning. Var därför uppmärksam på att hålla jordens pH över 5,5 vid sallatsodling.

Växtnäringsbehov

Kg/ha

N

P

Mikronäringsämnen

Isbergssallat

160 (120 - 200)

40 (20 - 60)

140 (120 - 160)

Ca, Mg, Mn