Skogsgödsling

skogsgödsling

Skogsgödsling med kväve är en mycket lönsam åtgärd både för skogsägaren och för klimatet. Skogens tillväxt ökar med upp till 15-20 kubikmeter och det gör att skogsägaren kan få 10-15% årlig förräntning på investeringen under den tid som gödslingseffekten varar. Tack vare den ökade tillväxten ökar skogens upptag av koldioxid med 10-20 ton per hektar vilket är en vinst för klimatet. 

Varför skall du gödsla din skog?

  • För att öka din skogs volymtillväxt. 
  • För att styra kvalitetsutvecklingen i din skog. 
  • För att förbättra lönsamheten på din skogsfastighet. 
  • För att bibehålla din skogsmarks växtnäringsförråd och produktionsförmåga. 
  • För att bidra till att minska växthuseffekten.

Läs vår broschyr om hur skogsgödsling kan minska växthuseffekten

10 vanliga frågor och svar

För att höja tillväxten, dvs öka intäkterna från skogen.

En gödsling ger en extra tillväxt på upptill 19 m3sk/ha, sammanlagt under 8 – 10 år.

Gödsling är bland det lönsammaste man kan göra i skogsbruket. Förräntningen på pengarna man satsar är 10 – 20 % årligen under den tid som gödslingseffekten varar!

Medelålders eller äldre bestånd på medelgod mark. Gallrade minst en gång. Minst 10 år till nästa huggningsåtgärd.

Enklast är att anlita SG-systemet, dvs få en komplett och effektiv gödsling utförd genom en enda beställning.

Den extra tillväxten ligger i de yttersta årsringarna. Om man har kvistrena rotstockar blir därför det framgödslade virket kvistrent. Man kan alltså öka produktionen av kvalitetsvirke i fina bestånd.

Det finns omfattande undersökningar som visar att tillgången på blåbär ökar (30 – 40 %) efter gödsling. Däremot minskar lingontillgången, fast man plockar ju mest lingon på hyggen eller i glesa bestånd som inte gödslas. Naturligtvis går det utmärkt att äta bären; nästan all mat från jordbruket är ju gödslad!

Vid skogsgödsling ska spridningen göras så att inget gödselmedel kommer till vattendrag och sjöar. Där gör det ingen nytta och fiskarna mår bäst i det rena vattnet. För betande däggdjur ökar tillgången på bete efter gödsling vilket är bra för t ex älg och rådjur.

Växande skog motverkar växthuseffekten genom att träden binder koldioxid i form av ved och andra växtdelar. Efter gödsling ökar tillväxten och därmed bindningen av kol. Skogsgödsling på ett hektar ger 15 kubikmeter i extra tillväxt vilket motsvarar ett upptag av mer än 12 ton koldioxid netto, när alla utsläpp som kan härröras till produktion och transport av gödsel är avdraget.

Jo, men energiinnehållet i den extra virkesmängd vi får av gödslingen är 10 – 15 gånger större än den som går åt till gödslingen!