SKOG-CAN

SKOG-CAN

Normalgranulerad kvävegödsel för skog. Innehåller lika delar nitrat- och ammoniumkväve, dolomitkalk samt 0,2 % bor (B).

Ökar skogens tillväxt med 15-20 m3sk per hektar
Normal giva 555 kg skog-CAN per hektar vilket motsvarar 150 kg kväve
Sprids senast 10 år innan föryngringsavverkning
Innehåller 20% dolomitkalk vilket gör att den inte ger någon försurande effekt
Balanserad med bor för att undvika borbrist som är vanligt förekommande

Basverkan: Neutral

Fysikalisk form: Normalgranulerad

Emballage: Säck 1000 kg