Julgran i vinterlandskap

Gödsling är en av de viktigaste åtgärderna som krävs för att få fram julgranar och pyntegrönt av god kvalitet med rätt färg och form. Näringsämnena har olika funktioner och näringsbrist kan orsaka minskad tillväxt och bristsymptom samt sämre motståndskraft mot sjukdomar. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera näringsbalanser och pH i jorden eftersom det har stor betydelse för växternas näringsupptag. 

Gödslingsråd julgranar