Gödslingsråd råg

Hög skörd av råg byggs precis som höstvete i tre delar:

  • Antal ax per hektar
  • Antal kärnor per ax
  • Kärnornas vikt

Råg skiljer sig från höstvete genom tidigare tillväxtstart och sämre förmåga till bestockning på våren. För att landa på en bra skörd så behöver vi börja redan på hösten med väl utvecklade skott. Vid låga P och/eller K värden i marken svarar råg bra på en kombisådd med P, K + lite N, gärna som YaraMila höst.

Rågens tillväxtstart på våren är tidig och kväve ska då finnas tillgänglig i rätt mängd. Dela kvävegivan i två eller fler delar, lägg ca 40-60 kg N tidig vår, följ upp med en andra giva i slutet av bestockningen eller precis i början av stråskjutningen (DC30). Om man därefter ser ytterligare behov så fungerar det bra att ge en mindre kompletteringsgiva senare under stråskjutningen. Kväve under senare stråskjutning läggs med fördel som Kalksalpeter.

Kväverekommendationer

Kväve råg.PNG

Räkna på P & K behovet till dina grödor

Se om din råg har bristsymtom

Identifiera om din råg lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.