Gräsmatta

Villaträdgård, park eller golfbana... här hittar du tips och gödslingsråd för nysådd, stöd- eller kompletteringssådd av gräsmattor.

Gödslingsråd för grönytor

Läs mer om gödsling och växtnäringsämnen

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling, för att maximera din skörd och din ekonomi. Här är några av verktygen för spannmål!