Transport

Det är viktigt att hantera och transportera gödselmedel på ett säkert sätt för att minimera risken för en kvalitetsförsämring. Väder och typ av gödselmedel avgör hur rätt hantering och transport genomförs.

Säkra lasten

Flaklämmarna ska nå över storsäckarnas tyngdpunkt. På pallad vara ska lämmarna nå minst upp till näst översta säcklagret. Om pallhuv saknas, är trasig eller pallen är delad måste flaklämmarna minst nå upp till översta säcklagrets tyngdpunkt. Säkra lasten i sidled.

Skydda lasten

Täck storsäckarna så att vatten inte kommer in mellan ytter- och innersäck. Täckningen skyddar också lyftöglorna från att skadas av fartvinden. Hantera säckarna varsamt så att skador undviks.

Vid transport av lösvara måste flak eller bulktankar vara väl rengjorda från till exempel foderrester och andra gödselmedel. Vid transport på flak ska varan vara väl täckt med presenning för att förhindra fuktupptag. Det är olämpligt att transportera lösvara vid regnväder.

Farligt gods

Transportkort ska medföras vid transport av gödsel som är klassad som farligt gods. Undantag gäller för transporter inom gården om dessa sker med traktor eller motorredskap. Vilka produkter som är farligt gods framgår av Säkerhetsdatabladen, se länk till höger.

Lastning, lossning och annan hantering

Lyftkrock för storsäck

Storsäcken hanteras med hjälp av en lyftkrok. Använd aldrig pallgaffel för att lyfta storsäcken eftersom fibrerna i säcken då lätt skadas med risk för att man tappar den.

Lyft inte med pallgaffel

OBS! Använd ej pallgaffel eftersom den kan skada säcken.

Lyftkrok för storsäck

Lyftkroken ska ha väl avrundade kanter. Vassa kanter kan skada säckens fibrer och medföra att säcken tappas.

Storsäckslyft

Storsäckslyft. OBS! Konstruktionen hindrar att säcken gungar fram och tillbaka.

Använd kniv med lång skaft

Använd en kniv med långt skaft för att säkra upp säcken. Gå aldrig under hängande last! Yara Storsäckskniv är utformad för ändamålet. Tänk på att ALDRIG stå under lasten.

Stå inte under lasten

Storsäcken töms genom två korslagda snitt mitt i botten. Snittlängd 30-40 cm.

Va rädd om ryggen

Att lyfta säckar frestar hårt på ryggen. Tänk därför på att lyfta på rätt sätt; med benen - inte med ryggen.