Bättre lönsamhet

En av målsättningarna med Yara 4-punktsgaranti är att ge dig som odlare bättre lönsamhet genom en hög kvalitet på gödseln. Ett gödselmedel med hög fysikalisk kvalitet är problemfri och kan spridas på större arbetsbredder. Det ger lägre kostnader genom inbesparad arbetstid och lägre spridningskostnader.

En jämn spridning ger också ökad lönsamhet genom att växtnäringen i gödseln utnyttjas bättre av grödan. Tack vare att produkterna är samgranulerade, dvs alla deklarerade näringsämnen finns i varje enskilt granul, kan man sprida inte bara produkten, utan även varje växtnäringsämne jämnt över fältet. En jämn spridning innebär bland annat:

  • Högre skörd
  • Jämnare kvalitet
  • Mindre liggsäd
  • Lägre tröskningskostnader

Miljövinster

Utsläppen av klimatgaser har mer än halverats vid produktionen och vi har en klimatdeklaration för kväve för alla produkter som Yara tillverkar och säljer i Sverige. Deklarationen visar att utsläppen är 3,6 kg CO2-ekvivalenter per kg kväve. Produkterna uppfyller därmed kraven för klimatcertifiering av mat. Läs mer, klicka på Miljö ovan.

Ställ in spridaren rätt

Vi kan erbjuda dig gödselprodukter med en hög och jämn kvalitet. Men för att du ska kunna utnyttja fördelarna fullt ut är det viktigt att spridaren är i gott skick och inte minst rätt inställd. Vi skickar prover av alla våra produkter till marknadens ledande tillverkare av centrifugalspridare för fullskaliga tester. Testerna resulterar i spridartabeller som tillverkarna lägger ut på sina hemsidor.

Trygghet

Vi hanterar stora mängder gödsel i Sverige, cirka 550 000 ton per år. I sällsynta fall händer något som resulterar i att det kommer ut gödsel på marknaden som inte lever upp till kvalitetskraven. Om du har något att anmärka på vänder du dig till din återförsäljare. Vi har tillsammans med våra återförsäljare rutiner som snabbt och smidigt hanterar problemet.

Genom Yara 4-punktsgaranti sätter vi fokus på kvaliteten. Bland annat kommer garantin att leda till ytterligare kvalitetsförbättringar av vår gödsel. Vi hoppas att du som odlar ska känna en trygghet i att köpa och använda våra produkter.