Säkerhet

Garantin omfattar samtliga produkter i Yaras ordinarie lantbrukssortiment.

 

Optimal lönsamhet

Yara är den enda gödseltillverkaren som tar ansvar för hela kedjan från produktutveckling till framtagning av gödslingsrekommendationer och hjälpmedel för svenskt lantbruk. Målet är att du ska känna dig säker på att produkter, rekommendationer och hjälpmedel ger dig optimal lönsamhet i kombination med bästa möjliga miljöhänsyn.

Yaras produktion är certifierad enligt ISO 9001 och 14001

Certifieringen innebär till exempel att det finns rutiner och processer som säkerställer att produkterna motsvarar kundernas behov och förväntningar. Bland annat kan du utgå ifrån att produkten överensstämmer med givna specifikationer. Certifieringen omfattar alla Yaras fabriker.

Säker hantering

Yara är den enda producenten som fortlöpande tar fram hanteringsråd för säker lagring och hantering anpassade för svenska gårdar. Det är viktigt att föreskrifterna följs. Både för att minska olycksrisken och för att produkternas kvalitet ska bibehållas, men också för att minimera risken för brand och stöld.

Hanteringsråd för mineralgödsel