Miljö

Garantin omfattar samtliga produkter i Yaras ordinarie lantbrukssortiment. Vår garanti för låga utsläpp av växthusgaser omfattar dock alla produkter som tillverkas av Yara och som säljs i Sverige, oavsett användningsområde.

Miljömässigt korrekt användning

Grödanpassade produkter, gödslingsrekommendationer och hjälpmedel såsom Yara N-Sensor och Yara N-Tester möjliggör en odling som är optimal inte bara ekonomiskt utan även miljömässigt.

Låga utsläpp av klimatgaser vid produktionen

Gödselmedel som tillverkas av Yara och som säljs i Sverige ger ett deklarerat klimatavtryck på i genomsnitt 3,6 kg CO2-ekvivalenter per kg N vid produktionen. Produkterna uppfyller Svenskt Sigills regler för "Klimatcertifiering av mat". Läs mer om våra gödselmedel och vår klimatdeklaration.

Låg kadmiumhalt

Alla YaraMila- och Balansprodukter (dvs våra NPK-produkter) innehåller högst 12 mg kadmium per kg fosfor. Maxgränsen för försäljning i Sverige ligger på 100 mg per kg fosfor. P- och PK-produkter omfattas inte av kadmiumgarantin. Alla N- och NK-produkter kan betraktas som kadmiumfria.

Intyg angående kadmiumhalt i Yara Superfosfat P20 och Yara PK 11-21.

Ladda ner intyget här

Effektiv, ren tillverkning

Yara arbetar med ständiga miljöförbättringar och efter etablerade ledningssystem. Våra anläggningar inspekteras regelbundet för att säkra att kraven på hälsa, miljö och säkerhet uppfylls. Se också punkten om klimatgaser ovan.

Rutin för returemballage

Yara är medlem i SvepRetur som ansvarar för insamling av lantbruksplast och ser till att den går till material- eller energiåtervinning.