Återvinning av plast

Lämna alla tomma säckar till återvinning.

Enklast görs detta genom SvepRetur, en ideell branschförening där Yara är medlem. De ansvarar för insamling av lantbruksplast i hela Sverige och ser till att den går till material- eller energiåtervinning. All information om retur av lantbruksplast finns på:

www.svepretur.se

Gör så här:

  • Se till att säckarna är väl tömda.
  • Säckarna sorteras i två kategorier:

1. Storsäckar, både inner- och yttersäck. Se till att ingen annan plast läggs i säckarna 

2. Småsäckar samt pallhuvor

  • Information om när och var SvepRetur hämtar plast i ditt område får du på www.svepretur.se
  • Även dunkar för bladgödselprodukter lämnar du till SvepRetur


Hantering av spillgödsel

Skadad mineralgödsel måste tas om hand på ett säkert sätt. Även om den är så skadad att den inte duger för spridning med mineralgödselspridare innehåller den fortfarande värdefull växtnäring. Se därför till att den samlas upp och används på rekommenderat sätt. T ex kan gödseln blandas med stallgödsel. Om den inte kan användas enligt ovan ska den behandlas som miljöfarligt avfall.