Innehåll

Garantin omfattar samtliga mineralgödselprodukter i Yaras ordinarie lantbrukssortiment.

Endast samgranulerade produkter

Varje gödselkorn innehåller samtliga deklarerade näringsämnen. Det ger en jämnare spridning, till skillnad mot mekaniskt blandade gödselmedel som har olika spridningskurvor för varje ingående produkt i blandningen. Samgranulering minskar också risken för segregering jämfört med mekaniskt blandade produkter.

Anpassat näringsinnehåll för svenska grödor och jordar

Yara har 100 års försöksverksamhet i Sverige bakom sig. Dessutom finns ett nära samarbete med lantbrukare, återförsäljare, myndigheter och andra aktörer i landet. Detta gör att våra produkter och rekommendationer är anpassade till just svenska grödor, jordar och klimat.

Håller specifikationen för samtliga näringsämnen

En fortlöpande kontroll med provtagning och analys säkerställer rätt näringsinnehåll i produkten.