Megalab®

I dagsläget erbjuds växtanalys med gödslingsråd för stråsäd, potatis, sockerbetor, majs, vall och oljeväxter. Analysen visar grödans totala innehåll av alla viktiga växtnäringsämnen. Detta ger information om hur grödan tagit upp växtnäring fram till provtagningstillfället, om det finns tillräckligt med näring eller om det saknas något näringsämne. Utifrån analysen ges ett gödslingsråd med fokus på bladgödsling med makro- och mikronäringsämnen.

Detta är Megalab

Analys av blad från majs, vall, sockerbetor, oljeväxter, potatis (helt blad) och stråsäd: N, P, K, Mg, Ca, S, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B i procent eller ppm av torrsubstans. Bladskaftanalys av potatis: NO3, P, K, Mg, Ca, Mn, Zn, S, B i procent eller ppm av torrsubstans.

Analysen utförs av Yara Analytical Services i Pocklington, Storbritannien, som är ackrediterat enligt ISO 9001 och ISO 17025. Gödslingsråd och produktrekommendationer är anpassade utifrån växtanalysen och svenska förhållanden.
Resultaten skickas med e-post till beställaren senast nästa arbetsdag efter provets ankomst till laboratoriet.

Beställ din analys i vår webshop

Fråga din gröda och öka din kunskap

Växtanalys är ett viktigt komplement till jordanalys när du ska bestämma grödans växtnäringsbehov. Rätt mängd gödsel, i rätt tid och på rätt plats ger förutsättningar för en hög skörd och bättre växtnäringseffektivitet, vilket är bra både för din lönsamhet och för miljön. Växtanalys är därför ett effektivt verktyg för att anpassa gödselmängden och öka precisionen samtidigt som du ökar kunskapen om dina fält.

Megalab startades 1990 och baseras på referensvärden från vetenskapliga forskningsresultat och utvecklas kontinuerligt. Tack vare ett samarbete mellan ett stort antal laboratorier i flera olika länder görs idag ca 200 000 analyser med tillhörande gödslingsråd och produktrekommendationer varje år.

Produktblad Megalab.pdf

Instruktion för provtagning.pdf

Frågor?

När det gäller frågor om provtagning, analyser, gödslingsråd och produktrekommendationer, kontakta din säljare, rådgivare eller någon av Yaras agronomer:

Carl-Magnus Olsson
Carl-Magnus Olsson
Rådgivning och försök lantbruk
Knud Nissen
Knud Nissen
Ansvarig precisionsodling