Yara Spridarbackar

En grundförutsättning för bästa odlingsekonomi är att växtnäringen sprids jämnt och i rätt mängd över den önskade spridningsbredden. Med Yara Spridarbackar kan man kontrollera spridarbilden för centrifugalspridare och rampspridare.

Ett set består av:

 • 7 st ABS plastbackar 50x50 cm
 • 7 st platsinsatser
 • 7 st skalindelade mätningsrör
 • 1 st plasttråg
 • Setet levereras i 2 st väskor av kraftig nylon

Spridarbackar med tillbehör

Testet kan utföras antingen som enkelt eller avancerat. I det enkla testet, använder man 7 backar. I Greppa Näringens mer avancerade test krävs 26 backar. 

Placering av backarna

Spridarbackarna placeras jämnt fördelat inom spridningsbredden och vinkelrät mot körriktningen. Illustrationen visar hur backarna optimalt placeras i förhållande till körspåren - med ett fast inbördes avstånd och i en rak linje över körriktningen.

För bästa resultat ska backarna stå vågrätt på marken. Plastinsatserna läggs i backarna, för att hindra att gödselkornen inte studsar ut.

Illustrationen visar ett köravstånd på 12 meter.

Så här kör du

Placera en back mellan körspåren och reglera därefter avståndet mellan backarna efter arbetsbredden enligt tabellen:

Tabell som visar avstånd

Spridartesten utföres genom att sprida gödsel på normalt vis, i spåret där backarna står och till höger och vänster om backarna, se bild. Med denna metoden passeras backarna tre gånger med dubbel överlappning. Starta spridningen i god tid innan backarna passeras. Kör med normal hastighet och med normalt varvtal på PTO-axeln.

Läs av resultatet

Backarna töms separat i de sju mätrören. Är spridaren felfri och inställd korrekt kommer det att vara lika mycket gödsel i alla mätrören.

Så läser du av resultatet

Kortfattade råd för jämn spridning

 1. Byt slitna delar och se över spridaren
 2. Var noga vid montering och grundinställningar
 3. Undvik körning i kraftig blåst, max 8-9 m/s
 4. Kör med korrekt köravstånd
 5. Kör med rätt varvtal
 6. Använd gödsel som är dammfri, torr och lättrunnen.
 7. Använd såll och presenning
 8. Kontrollera gödselmängden
 9. Kontrollera fördelningen

Spridarfel

Om spridarbilden inte stämmer, finns några av de vanligaste felen beskrivet nedan. Dessa kan snabbt kan rättas till.

Fel sidfördelning

Spridningsfel
Möjliga orsaker:

 • Felaktig sidinställning
 • Ojämn dosering med 2 spridartallrikar
 • Spridaren hänger snett

För lite gödsel i överlappningen

För lite gödsel i överlappning
Möjliga orsaker:

 • For hög körhastighet
 • För låg hastighet på PTO-axeln
 • För låg vågrätt vinkel

För mycket gödsel i överlappningen

För mycket gödsel i överlappning
Möjliga orsaker:

 • För litet köravstånd
 • För hög hastighet på PTO-axeln
 • För hög vågrätt vinkel

 

Felsökning

Spridning av mineralgödsel kräver noggrannhet. Om den utförs fel finns det många potentiella fallgropar som väsentligt kan påverka resultatet.

Spridaren

 • Skadade eller slitna delar
 • Felaktig inställning av trattar och spridarvingar
 • Fel höjd eller lutning
 • Minskat varvtal vid belastning
 • Minskad arbetsbredd vid körning i mjuk/lös jord

Inställning och körsätt

 • Smuts och beläggning på vingar och tallrik
 • Felaktig sidinställning
 • Fel varvtal (bör vara 540 eller 1000 varv/min)
 • Fel köravstånd
 • Felaktig körhastighet (normalt max. 10 km/t)

Gödseln

 • Klumpar och orenheter
 • Damm
 • Fuktig och kletig gödsel
 • Mekanisk blandning
 • Kornstorlek och kornhållfasthet

Exempel: Du ska sprida 150 kg kväve/ha på 100 ha. Med en VK på 20%, har 66 hektar fått mellan 120-180 kg N/ha. 16 ha har fått mindre än 120 kg N/ha och resterande 16 ha har fått över 180 kg N/ha. Spridningsresultatet inomhus bör ha en VK under 10%. I fält under praktiska förhållanden där markojämnheter, vindavdrift mm påverkar, är variationen betydligt högre mellan 15-60%. En VK på 10-15 % under praktiska markförhållanden anses som tillfredställande. När VK är över 20% kan man se den ojämna spridningen med blotta ögat som mörka och ljusa ränder.

Beställ dina backar i vår webshop