Hitta rätt inställning till din spridare

Jämn spridning av gödseln är en förutsättning för få ett effektivt utnyttjande av växtnäringen och en minskad risk för förluster. Din leverantör av spridaren tillhandahåller spridartabeller, du hittar länkar till deras sidor längre ner på sidan.

Använd därför alltid korrekt spridartabell för din gödsel. Nedan hittar du länkar till spridartabeller hos de spridartillverkare som har testat Yaras gödsel. Använd Yaras Spridarbackar för att kontrollera spridarbilden för centrifugalspridare.

För att hitta rätt inställning i spridartabellerna finns här ett förtydligande gällande märkningen av Yaras produkter för den svenska marknaden:

Märkning:

 • YaraBela (Alla Yara kväveprodukter ex Axan, N27, Sulfan)
  Sluiskil = ”SLU”
  Rostock = ”RSK”
  Nystad = ”UKI”
  Silinjärvi = ”SVI” 

 • YaraLiva (Kalksalpeter)
  Porsgrunn = ”POR”

 • YaraMila alt Balans (Alla Yara NPK produkter inkl Probeta och Promagna)
  Nystad = ”UKI”
  Silinjärvi = ”SVI” 
  Glomfjord = "GLO"