NOx-reduktion i SNCR- och SCR-system med vattenfri ammoniak

Vattenfri ammoniak kan användas direkt i SNCR- och SCR-system i gasform (vanligast) eller i flytande form. Vattenfri ammoniak förvaras normalt under tryck (5–10 bar), men den kan även förvaras i normalt lufttryck vid -33 °C.

NOx-reduktion i SCR- och SNCR-system med vattenfri ammoniak är den mest effektiva lösningen för NOx-kontroll.

Yara är världsledande inom produktion och säkra transporter av ammoniak i olika former. Yara har flera fabriker världen över som levererar till våra kunder.

Yara kan hjälpa dig att implementera säkerhetsregler som uppfyller lagstiftningen för hantering och förvaring av ammoniak på din anläggning. Yara har hundra års erfarenhet av produktion och leverans av vattenfri ammoniak. Vi delar gärna med oss av denna expertis så att ammoniak blir ett säkert val för dig.

Om du har specifika frågor kring ammoniak kan du kontakta våra experter på NOx-kontroll.

Yara rekommenderar att ammoniak används till NOx-kontroll där så är möjligt.

Varför ska jag använda vattenfri ammoniak?

Vattenfri ammoniak har fördelar jämfört med ammoniaklösning och urea när det krävs större NOx-reduktion. Med korrekt förvaring, hantering och kunskap om ammoniakens egenskaper kan detta reduktionsmedel användas riskfritt till att omvandla NOx till kväve och vatten i ditt SCR-system. Här är några av fördelarna med vattenfri ammoniak:

  • Vattenfri ammoniak innehåller 100% reagens, vilket ger hög effektivitet och minskar transportkostnaderna
  • Det bildas mindre mängder kväveoxid och kolmoNOxid i processen
  • Högre effektivitet än urea i SNCR-system vid höga temperaturer
  • Lägre risk för kontaminering och korrosion efter insprutningsplatsen

Säkra och pålitliga leveranser

Vi kan transportera vattenfri ammoniak till din anläggning runt om i världen via:

  • Tankbil
  • Godståg
  • Lastfartyg

Om du har specifika frågor kring ammoniak kan du kontakta våra experter på NOx-kontroll.

Säker hantering av vattenfri ammoniak för NOx-kontroll: läs mer om hur Yara kan hjälpa dig att hantera vattenfri ammoniak säkert.