april 09, 2020

Ny satellitbildtjänst ger högre utväxling av kvävegödslingen 2020

Yara och Dataväxt ökar samarbetet runt teknik för kväveoptimering med den nya satellitbildtjänsten atfarm från Yara. Svenska lantbrukare får nu ett lättanvänt verktyg för behovsanpassad kvävegödsling baserat på liknande beräkningar som finns i Yara N-Sensor. Med atfarm ökar utväxlingen av tillfört mineralgödselkväve.

Behovet av kväve varierar stort inom fält. För tusentals lantbrukare har detta blivit uppenbart tack vare lättillgänglig satellitbildteknik som CropSAT. Men att faktiskt styra gödslingen efter satellitbilder har däremot varit en stor utmaning eftersom man som lantbrukare har tvingats att själv fatta beslut om lämpliga kvävegivor på fältets olika delar. Nu blir det enklare att gå från insikt till handling.

Med atfarm blir kvävetilldelningen efter satellitbilder enkel eftersom tjänsten automatiskt skapar tilldelningskartor och styrfiler med hjälp av de välbeprövade algoritmerna från Yara N-Sensor®. Som odlare kan man koncentrera sig på att hitta optimal medelnivå för fältet, medan atfarm hjälper till med de detaljerade besluten. Med atfarm anpassas kvävegivan efter grödans varierande behov inom fälten. Förbättrad kväveeffektivitet samt avkastning på gödselinsatserna med minskad miljöpåverkan är några av de många fördelarna.

Lanseringen av atfarm är ytterligare ett steg i Yaras och Dataväxts samarbete runt teknik för precisionsgödsling. Det nya verktyget atfarm hamnar mellan de befintliga lösningarna CropSAT och den traktormonterade Yara N-Sensor. atfarm passar de lantbrukare som vill använda avancerade gödselberäkningar till sina satellitbilder, men som inte är redo att ta steget till den mer exakta tekniken som man får med en Yara N-Sensor. Som ett introduktionserbjudande kan alla som registrerar sig på at.farm/sv kostnadsfritt skapa biomassekartor för sina fält samt tilldelningsfiler för ett av fälten. Priset för obegränsad tillgång till tjänsten är 1950 kronor per år.

Fakta

  • Kvävebehovet kan i ett typiskt stråsädesfält variera med cirka ± 30 kg N/ha.
  • Intäkterna kan öka med 1 100 SEK/ha (medel i 62 svenska försök 2013-2019) om odlaren har verktyg för att hitta optimal giva för alla delar i fältet.
  • I Sverige går idag mer än 250 Yara N-Sensorer som gör att ca 130 000 hektar gödslas på bästa möjliga sätt.
  • Satellitbildtjänsten atfarm finns tillgänglig på https://www.at.farm/sv/
  • Ta del av mer information om atfarm på webbinariet ”Kvävegödsling 2020” som arrangeras den 16 april. En länk för anmälan till webbinariet finns på; Yara.se/vaxtnaring/aktuellt/

 

Kontaktperson på Yara för ytterligare frågor;

Hans Larsson (Market Manager). E-mail; hans.larsson@yara.com Tel; 0709 56 26 98

Knud Nissen (Manager Precision Farming). E-mail; knud.nissen@yara.com Tel; 0705 37 46 99

 

Kontaktperson på Dataväxt för ytterligare frågor;

Johan Martinsson (Business Development Manager). E-mail; jm@datavaxt.se Tel; 0514 650 212

 

Kort fakta om Yara

Yara är ett företag med verksamhet i mer än 60 länder och med 16 000 anställda världen över. I Sverige och Norge arbetar Yara med växtnäringsfrågor och kunskap för bättre skördar. Utöver verksamhet inom lantbruket arbetar Yara även med innovation, lösningar och produkter till industri och för minskad miljöbelastning. Läs mer på Yara.se

Kort fakta om Dataväxt

Dataväxt AB är ett teknik- och kunskapsbaserat företag med rötterna i lantbruket. Företaget startade 1996 med att utveckla en programvara för dokumentation i växtodlingen. Idag marknadsförs en rad olika produkter för dokumentation, spårbarhet och uppföljning inom den gröna sektorn. Läs mer på datavaxt.se