Atfarm utnyttjar mobilen

Till säsongen 2021 uppdaterar vi verktyg inom begreppet Yara Smart Farming. Genom att kombinera mobiltelefonteknik och teknisk innovation gör vi nu Yaras agronomiska kunskap tillgänglig direkt i din mobil. Verktyget kallar vi Atfarm och med detta får du hjälp att optimera N-gödslingen under säsongen.

Februari 2021

Ökad noggrannhet

Underoptimerad N-gödsling leder till outnyttjad skördepotential och lägre kvalitet. Vid gödsling över det optimala ökar vi risken för läckage, får dåligt utnyttjande av gödselmedel och en potentiellt negativ miljöpåverkan. Växternas N-behov kan variera kraftigt mellan år samt mellan och inom skiften. Att bedöma N-behovet är en utmaning, men med hjälp av verktyg som Atfarm kan vi öka noggrannheten och chanserna för att lyckas.

N-upptag genom bilder

Börja med att ladda ner Atfarm app till din mobil (Android och iOS). Efter installationen kan du fritt använda funktionen med bildanalys. Bildanalysen i Atfarm beräknar mängden bladmassa i bilden och ger sedan en uppskattning av kväveupptaget i grönmassan. Bildanalysen fungerar för närvarande i tidiga utvecklingsstadier av höstvete.

N-Tester BT

N-Tester BT bygger på samma teknik som tidigare versioner av Yara N-Tester, men i en ny design, och nu ansluts den trådlöst till din mobil via Bluetooth. All data och information lagras i Atfarm appen och efter mätningar på ett representativt område ges en rekommenderad mängd kväve för det aktuella området. Kväverekommendationerna baseras på många års fältförsök och finns för bl.a. höstvete och vårkorn.