Dags att komplettera kvävegivan!


Maj 2019

Bra förutsättningar

I år har vi generellt goda förutsättningar för höga höstveteskördar – jämna och väletablerade grödor med bra rotsystem för att kunna försörja grödan med vatten och näring. En bra brödveteskörd på 11 ton/ha kräver att grödan tar upp ca 330 kg N. En del av det levererar marken – resten behöver tillföras som kvävegödsel.

Vilken markkväveleverans har du?

Stor variation beroende på förutsättningar - Vi försöker hjälpa dig att hitta rätt.

Tabell_new.png

Låg markleverans (ca 15 kg N/ha i Nollrutan)
Genomsnittlig markleverans (ca 30 kg N/ha i Nollrutan)
Hög markleverans (ca 60 kg N/ha i Nollrutan)

Markens kväveleverans

Markens kväveleverans varierar mellan år, mellan fält och inom fält. För att pricka rätt med gödslingen behöver vi anpassa totalgivan efter hur mycket kväve marken levererat. Bästa tidpunkt för kompletteringsgödsling är oftast DC 37 – när flaggbladet växer ut. Då har grödan också tagit upp huvuddelen av markkväveleveransen. En bedömning i grödan då, antingen genom Noll- och Maxrutor eller mätning med Yara N-Tester som tar hänsyn till markkvävet och hjälper oss att pricka rätt.

Uppskatta skörden

För att komma rätt i gödslingen måste vi också uppskatta slutskörden så nära som möjligt. Det är inte lätt, men åtminstone betydligt lättare i flaggbladsstadiet än tidigt på våren. Det gäller att vara realistisk, men också våga tro på en bra skörd – och gödsla efter det – när förutsättningarna finns.

Det går att gödsla sent

Även om flaggbladsstadiet oftast är bästa tidpunkten för gödsling är det viktigt att komma ihåg att kompletteringsgödslingar med Kalksalpeter kan höja både skörd och proteinhalt ända fram i blomning. Det innebär att det finns ganska gott om tid för ytterligare kompletteringar om förutsättningarna blir bättre än man bedömde i flaggbladsstadiet.