Dags för tidig kvävegiva i höstraps?

Kalendern närmar sig första mars och det börjar på sina håll bli dags att fundera på gödsling av höstraps. Rapsen ser på många platser bra ut trots väldigt mycket väta under den senare delen av vintern. Bakslag kan naturligtvis fortfarande komma, men vi kan ändå glädjas oss om det ser OK ut så här långt.

2022-02-25

Från 1 mars är det tillåtet att sprida mineralgödsel i alla områden under förutsättning att marken inte är vattenmättad, snötäckt eller tjälad. På många av de platser som har barmark är marken just nu så vattenmättad att det varken är tillåtet eller önskvärt att göra någon spridning. Om vi har mycket vatten i markytan får vi lätt syrefattiga förhållanden och nitratkväve riskerar gå förlorad genom denitrifikation. Det behövs inte heller mycket regn för att skapa ytavrinning. Detta är varken bra för plånboken eller miljön.

Mängden biomassa på hösten avgör

Tänk på att storleken på plantorna och mängden biomassa på hösten avgör hur stort kvävebehov plantorna har. Gröna och i allmänhet relativt stora rapsplantor har litet behov av tidigt kväve.

I höstraps som är sämre utvecklad och hade ett lägre kväveupptag under hösten kan det vara aktuellt att köra ut kväve när det torkat upp lite. Kör gärna halva givan, ca 70 kg N/ha, så snart fälten är farbara samt risken för vattenmättad jord inte är överhängande. Tidig giva i rätt tid är särskilt viktigt i de delar av landet som brukar ha nederbördsfattiga vårar, som östligaste Götaland ex. Gotland, Kalmar, östligaste Östergötland.  Är rapsen redan frodig och hade en vikt vid höstklippning på 2 kg/m2 eller mer är det inte lika bråttom med tidig körning.

Använd Svensk Raps Kvävevågen för att bedöma det totala kvävegödslingsbehovet. Om du klippte och vägde plantor i höstas har du bra data för beräkningarna. Om du har bestånd där det inte klippts kan du använda bilderna nedan för att göra en grovbedömning av biomassan. Svensk Raps Kvävevåg hittar du här.

Bilder nedan: Raps 2,1 kg grönmassa vid höstvägning. Vid förväntad skörd på 4 ton och medelhög kvävemineralisering behövs 80 kg N.

raps-2,1-kg-grönmassa-översikt.jpg

raps-2,1-kg-grönmassa-ovanifrån.jpg

Bilder nedan: Raps 1,0 kg grönmassa vid höstvägning. Vid förväntad skörd på 4 ton och medelhög kvävemineralisering behövs 148 kg N.

raps-1,0-kg-grönmassa-översikt.jpg

raps-1,0-kg-grönmssa-ovanifrån.jpg

Bilder nedan: Raps 0,3 kg grönmassa vid höstvägning. Vid förväntad skörd på 4 ton och medelhög kvävemineralisering behövs 191 kg N.

raps-0,3-kg-grönmassa-översikt.jpg

raps-0,3-kg-grönmassa-ovanifrån.jpg

Variera kvävegivan efter rapsens behov

Använd Atfarm för att variera givan efter rapsens behov inom fälten. Ett Atfarmkonto är kostnadsfritt och när du registrerat dig och lagt till fält kan du följa variationen i fält genom satellitbilder och skapa tilldelningsfiler. Under 2022 kommer det också vara kostnadsfritt att göra fritt antal tilldelningskartor i fritt antal fält.

Mer information om hur du kommer igång med Atfarm hittar du här:

Kom igång med Atfarm

Så här skapar du tilldelningskarta i Atfarm:

Vad är viktigt att tänka på vid tidig N-giva till höstraps och höstspannmål?

Yaras agronomer diskuterar det aktuella läget i fält. Lyssna till Hugo Hjelm, Ingemar Gruvaeus och Carl-Magnus Olsson. 24 feb 2022.