Fosfor i Balans

All information från temadagen om Fosfor i Balans hittar du här.

Inledning

Hållbar fosforanvändning - hur kombinerar vi ökad produktivitet med minskad miljöbelastning?

 

Fosfor en ljusbärare?

Därför pratar vi om fosfor.  Faruk Djodjic, docent vid SLU

Effektiv och resurssmart fosforgödsling

- vad visar försöksresultaten, Ingemar Gruvaeus,Yara

 

Praktiska råd för optimering av fosforgödsling

-  för gröda och växtföljd, Johan Malgeryd, Jordbruksverket

 

Hur hittar vi riskområden som kan ge fosforförluster?

 Så påverkar topografi och markegenskaper förlusterna. Faruk Djodjic, SLU

Fosforanvändning och fosforbalanser i Sverige

- utifrån Greppa Näringens gårdsbalanser, Stina Olofsson, Greppa Näringen

Hur kombinerar vi produktion och miljö effektivt?

Odling I Balans lantbrukare 

Praxis från aktuella domstolsutlåtande om fosforgödsling

Markus Hoffman, LRF