Vägen mot fossilfri växtnäring


Mars 2019

Lyssna till Vetenskapsradion

Världens största gödselföretag, norska Yara, planerar att bygga en pilotanläggning där man istället för naturgas ska använda el från sol, vind och vatten för att fånga in luftens kväve.

För att tillverka handelsgödsel används idag naturgas i en process där luftens kväve ombildas till kvävegödsel.

Eftersom man använder naturgas släpps det ut koldioxid i luften, motsvarande 3,5 kilogram koldioxid per kilogram kväve.

Enligt Mogens Erlingson, chef på Yara Sverige, innebär den nya metoden att handelsgödslet blir betydligt dyrare, men att utsläppen av koldioxid minskar med 80 procent per kilogram kväve.

Pilotanläggningen, som ska ligga i Norge, beräknas vara klar 2022.

Vägen mot världens första fossilfria livsmedelskedja!

Under Livsmedelsdagarna i Halmstad presenterade Claes Johansson Lantmännens vision "Mot framtidens lantbruk". I detta ingick samarbetet mellan Lantmännen och Yara mot en fossilfri livsmedelskedja. Till vänster ser du delar av hans presentation.

Frågor och svar om vägen till en fossilfri livsmedelskedja

Yara inser vikten av certifikatmarknaden där vi också deltar. Som växtnäringsföretag för framtiden tror vi emellertid att investering i och etablering av nya värdekedjor krävs i stor skala och det snabbt. Innovativa affärsmodeller måste säkerställa en konkurrenskraftig och riskjusterad avkastning på dessa investeringar.

Kvävegödsel producerad av förnyelsebar energi kommer att vara identisk med befintlig växtnäring och kan användas på samma sätt. Det är slutligen konsumenternas efterfrågan på produkter producerade fossilfritt som kommer att vara avgörande när det gäller produktutveckling.

Vi kommer att introducera en portfölj med YaraBela Axan, YaraLiva Kalksalpeter och utvalda YaraMila produkter. Möjligen kommer detta att baseras på certifiering.

Det kommer sannolikt att börja med vete, men även havre och råg ligger högt på listan av intressanta grödor.

Vi kommer att producera vätgas från förnybara energikällor vid våra befintliga anläggningar. Produktionen av vätgas kommer att ske i en egen linje. Den återstående processen av tillverkningen är gemensam eftersom det inte används fossilt bränsle i den delen av processen. Utsläppsminskningen från de nya energikällorna kommer att allokeras en viss volym. Ett certifieringsschema skapas för att spåra ammoniakproduktionen som görs fossilfritt och särskilda volymer färdig produkt kommer att märkas med "låg koldioxidhalt", för användning till produktion av grödor med lågt klimatavtryck till den fossilfria livsmedelskedja Yara vill skapa tillsammans med Lantmännen.