Yara och Lantmännen tecknar avtal för fossilfri mineralgödsel

September 2021

2019 började Yara, tillsammans med Lantmännen, att testa det kommersiella intresset av fossilfri mineralgödsel. Målet vara att förverkliga världens första fossilfria livsmedelsproduktion. Resultatet av samarbetet är ett kommersiellt kontrakt för fossilfri mineralgödsel som kommer att produceras av Yara och levereras till Lantmännen under 2023.

80-90% minskning

av klimatavtrycket 2023

när Yara kommer att förse marknaden med nitratbaserad fossilfri mineralgödsel.

Förnybar energi från Europa

I stället för att använda fossila bränslen som naturgas för att producera ammoniak, basen för mineralgödsel, kommer det nya gödselmedlet att produceras med grön ammoniak baserad på förnybar energi från Europa. Tack vare detta kommer mineralgödslet att ha 80–90 procent lägre klimatavtryck jämfört med gödselmedel som produceras med naturgas.

Svein Tore Holsether

– Vårt samarbete med Lantmännen är avgörande för att minska koldioxidutsläppen i livsmedelsproduktionen. För att uppfylla Parisavtalet måste vi förändra livsmedelssystemet vilket kräver att vi samarbetar i hela livsmedelskedjan och inte arbetar i silos. Yara-Lantmännen-partnerskapet är ett konkret exempel på hur detta kan göras, säger Svein Tore Holsether, VD och koncernchef för Yara.

Yara har en lång erfarenhet kring produktion av grön ammoniak, viktiga kunskaper som kommer att vara avgörande när fossilfri mineralgödsel ska produceras i Norge, Nederländerna och Australien. Yara arbetar aktivt för att expandera sin verksamhet inom Clean Ammonia.

Läs mer om Clean Ammonia

Per-Olof Nyman, Lantmännen

För Lantmännen är samarbetet och fossilfri mineralgödsel avgörande för att kunna nå ett klimatneutralt jordbruk.

– Lantmännen driver utvecklingen mot framtidens jordbruk. Med Yaras fossilfria gödsel på plats kan svenska lantbrukare fortsätta ligga i absolut framkant, och vi kan erbjuda våra kunder hållbarhetsprestanda i linje med globala klimatmål och konsumenter mer hållbart producerad mat. Med partnerskapet kan vi möta en ökad efterfrågan på hållbara produkter även i framtiden, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Diagram