Från ord till handling

Peter Boklund beskriver sin Yara N-Sensor® som ett tekniksprång. Resultat är högre avkastning och lägre miljöbelastning. Anpassning av N-givan går från ord till handling. Av Knud Nissen, Yara

Maj 2018

Efter fyra säsonger med Yara N-Sensor® är Peter Boklund på Kyrkobacka söder om Lidköping övertygad om fördelarna med tekniken. – Avkastningen i höstvete har ökat 1,5–2 ton per hektar.

Med Yara N-Sensor har Peter Boklund verktyget i sin hand för gå från ord till handling när det gäller att noggrant anpassa N-givan.

Slagen av sensorn

Ökningen är ett resultat av att sensorn omfördelar kvävet inom fälten. Trots 40 års praktisk erfarenhet av N-gödsling känner Peter sig besegrad av modern teknik, utan att vara missmodig för det. 
– Det finns inte en chans att slå sensorn i fält för att avgöra kvävebehovet, konstaterar han muntert. 
Kvävet hamnar där det kommer till användning och inte där det inte gör nytta. På så sätt minskar miljöbelastningen.

Teknik + kunskap

Men skördeökningen är inte bara digital teknik. Den är lika mycket resultatet av mänsklig mjukvara i form av intresse och kunskap. 
– Sensorn är som en spark i baken på mig. Den varierar kvävegivan, men det är mina tankar och min tajming som gör jobbet. 
Under många år försökte Peter styra höstvetebestånden med såtid och utsädesmängd. Det gör han fortfarande. 
– Men bestånden blir nästan alltid för tjocka på drivande jord! 
Nu däremot har Peter verktygen i sin hand för att justera bestånden. Sensorn i kombination med noll- och maxrutor ger honom vägledning mot mindre liggsäd, högre avkastning, jämnare kvalitet och bättre kapacitet vid tröskningen. 
– Vi har definitivt ökat det ekonomiska uttaget per hektar.

Äkta tekniksprång

Det gör han genom att anpassa N-givorna. Anpassning är en komplicerad konst – lätt att säga, men svårt att göra. 
– Förr hade jag samma inställning på spridaren överallt, men nu får i princip inga delar av fälten samma giva. 
Möjligheten gör att Peter beskriver sin Yara N-Sensor som ett äkta tekniksprång. 
Med sensorn kan jag gå från ord till handling.

Så hanterar Peter Boklund noll- och maxrutor

  1. Representativ plats i fältet för nollruta – inte sämsta och inte bästa delen! 
  2. Presenning ut före 1:a N-gödsling – sedan åter ut på samma ruta vid kommande gödslingar, förutom vid den sista. 
  3. Läser av N-upptaget i nollrutan genom att skanna med egen sensor. 
  4. Använder N-upptaget från nollrutan för att anpassa nästa gödsling. 
  5. Placerar maxruta vid sidan av nollrutan med + 50 kg N/ha i samma N-form som i gödselspridaren.