Gödselplan inför 2025 med 3 klick!

Nu kan du skräddarsy din gödselplan för hela 2025 i CropPLAN från Dataväxt med hjälp av Yaras rekommendationer. Med bara tre enkla klick får du detaljerade och anpassade gödselplaner. Premiär av funktionen sker på Borgeby Fältdagar 26-27 juni hos Dataväxt i monter A19.

Med den nya möjligheten i CropPLAN får du rekommendationer för mängden näringsämnen och de produkter som bäst passar dina grödor och jordar. Yaras rekommendationer för kväve, fosfor, kalium och svavel baseras på den information du har angett om dina fält, grödor, skördenivåer och markkarteringsvärden.

För kvävedelen får du dessutom rekommendationer om mängden kväve, antalet givor och vid vilka utvecklingsstadier det är lämpligt att sprida gödsel.

Stärka svenskt lantbruk och skapa bonnanytta

Knud Nissen, precisionsodlingsansvarig på Yara, kommenterar samarbetet.

– Vi ser potentialen i att kombinera Dataväxts teknologi med Yaras kunskap inom gödslingsrekommendationer. Sveriges lantbrukare vill utveckla sig, de söker kunskap för att göra det och vi kommer nu kunna förse lantbruket med både tekniska lösningar och bakomliggande odlingskunskap direkt i växtodlingsprogrammet CropPLAN, säger Knud.

Fredrik Djupmarker, vd för Dataväxt, uttrycker sin optimism över samarbetet.

– Vi är inriktade på att stärka svenskt lantbruk och skapa bonnanytta. Samarbetet med Yara är ett viktigt steg i den riktningen. Genom att kombinera vår teknologi med Yaras expertis inom gödselrekommendationer ger vi lantbrukaren möjlighet att göra verklig skillnad. Bra för både lantbrukaren, klimatet och miljön, säger Fredrik.

Så här gör du:

Grundläggande steg som bara behöver göras en gång: Under inställningar, aktivera Yaras gödselrekommendationer och godkänn datadelning* med Yara.

  1. Klicka i alla eller bara de skiften som är aktuellt
  2. Välj Yara gödselplanläggare
  3. Se summering och välj Spara = Klart!

* Du delar enbart den data som behövs för att genomföra gödselplanen och samtycket kan när som helst dras tillbaka.

Skärmbild av summering

Anpassad till dina behov

Med Yaras gödselrekommendationer får du en enkel och effektiv metod för att skapa en gödselplan som är specifikt anpassad till dina behov. Du kan använda rekommendationer från både Jordbruksverket och Yara, och enkelt justera eller ändra produkterna efter behov.

Yaras NPK-behov och rekommendationer förblir aktiva tills du väljer att ta bort dem, låser upp rekommendationen och gör en omberäkning av gödselrekommendationen.

Ekonomisk och miljömässig nytta

Med Yaras gödselrekommendationer optimerar du dina insatser och maximerar näringsupptaget, vilket minskar näringsläckage och stärker din lönsamhet. Detta innebär att du kan optimera dina insatser för både ekonomisk och miljömässig nytta.

Enklare än någonsin

Med CropPLAN och Yaras rekommendationer är det enklare än någonsin att skapa en effektiv gödselplan för 2025. Ta del av de nya möjligheterna och optimera dina fält med bara tre klick!

För mer information kontakta:

Fredrik Djupmarker, vd Dataväxt
Mejl: fd@datavaxt.se
Telefon: 0514-65 02 22

Knud Nissen, precisionsodlingsansvarig Yara
Mejl: knud.nissen@yara.com
Telefon: 0705 37 46 99

Dataväxt