Kväveläget för höstvete och höstråg

Värmen de senaste dagarna har verkligen satt fart på grödorna i många fält men nu ser vi återigen ut att stå inför en kallare period som lugnar ner utvecklingen. Prognosen för väderomslaget innehåller också några få millimeter regn på många ställen, perfekt för att få effekt av huvudgivorna kväve som lagts. Då har vi ett gott utgångsläge när temperaturen stiger igen.

Höstvete

De försök och 0-rutor vi följer är ännu i bestockningsstadium även om vi kan förvänta oss att de tidigare sorterna och tidigare lägen sannolikt börjar stråskjuta inom kort. Där skall huvudgivan kväve vara ute nu eftersom kväveupptaget då går fort. Före stråskjutning är kväveupptaget begränsat, ca 25% av totalt. Därefter tas ca 50% upp på ungefär en månad. Ett 10 tons vete behöver ta upp ca 300 kg N/ha totalt och m a o ca 150 kg/ha under en månad. Se figuren nedan.

Digram nytt.PNG

Vi har nu börjat följa några 0-rutor genom mätning med Handburen N-Sensor. När nu värmen kommit ser vi också tydlig gödslingseffekt men mycket varierande bestånd och totalt kväveupptag. Några exempel nedan.

0-ruta-lahom.jpg

0-ruta i Laholm, Halland. Kraftigt bestånd men fortfarande i bestockningsstadium. Upptagen mängd kväve ovan jord i 0-ruta är 36 kg och 57 kg i gödslat dvs riktigt högt för att vara så här tidigt i båda fallen.

0-ruta-fjölking.jpg

0-ruta i Fjälkinge, Skåne. Också här kraftigt bestånd men fortfarande i bestockningsstadium. Upptagen mängd kväve ovan jord i 0-ruta är 27 kg och 47 kg i gödslat. Högt upptag för att vara så här tidigt i det gödslade men mer medelmåttigt i ogödslat.

Ny0Fjälkinge.jpg

0-ruta i Kumla, Närke. Tillväxten har nyss kommit igång. Än så länge en liten skillnad mellan gödslat och ogödslat.  Upptagen mängd kväve ovan jord i 0-ruta är 12 kg och 14 kg i gödslat. Båda värdena är låga men vanliga. Närmast veckorna får utvisa om marken levererar mer eller om gödslingsbehovet blir högt. 

Höstråg

Höstrågen är nu i tidig stråskjutning i försöken och kväveupptaget har varit stort i gödslade led senaste dagarna. Beslut om ev komplettering utöver grundgödslingar kan säkert vänta ca 2 veckor till med den svala perioden som är på gång.

Ett försök på Borgeby, Skåne är det som kommit längst och där ser vi en tydlig skillnad i kväveupptag inte bara för ogödslat led utan också mellan det som fått 60 kg/ha och 100 kg/ha. Om rågen fungerar som vete bör skillnaden i upptagen kvävemängd mellan leden 0 och 60 N, som är 25 kg N ovan jord, innebär det att gödslat kväve snart är förbrukat eftersom vi förväntar oss att ungefär lika mycket kväve byggs in under jord.

Borgeby.PNG

1-råg.jpg

Frodig, bra råg i försöket på Borgeby. Kväveupptag i 0-rutan är 45 kg/ha vilket är högt.

1-rpg-skofte.jpg

Bra råg även på Skofteby, Lidköping i Västergötland. Även här är stadiet 31. Upptagen mängd kväve är mer medelmåttiga 32 kg i ogödslat.