Kompletteringsgödsling till höstraps i Sydsverige

Det varma vädret i början av april har gjort att rapsen i landets sydligaste delar har utvecklats snabbt och ser nu generellt fantastiskt bra ut. Många fält är nu i sent knoppstadium, och de flesta har redan lagt planerad kvävegiva, antingen som hel eller delad giva.

2019-04-10 Katarina Elfström, Carl-Magnus Olsson

Vi vet från försök att i fält med hög skördepotential kan en ytterligare giva med Kalksalpeter i sent knoppstadium vara motiverad för att säkra att fler skidor går fram och fröna kan matas bättre. Men ofta är det svårt att veta när en sådan giva är motiverad.

höstraps-dösjöbro.jpg

Noll- och Maxrutor kan ge en bra indikation. På bilden ovan ses ett fält med både Noll och Maxruta intill varandra. Fältet är gödslat med YaraMila® Raps i höstas. På våren lades en Nollruta till vänster och en Maxruta till höger. Maxrutan har fått 150 kg N/ha i vår, fältet runtomkring har fått 120 kg N/ha under våren. Gödslingsdatum är 2 mars. I detta fall ses nu en tydlig skillnad mellan maxrutan och fältet, vilket tyder på att kvävet börjar bli begränsande ute i fältet. Vid förväntningar om en bra skörd kan det därför vara aktuellt att lägga ytterligare 40-50 kg N/ha som Kalksalpeter. Eftersom tidigare kvävegivor är lagda som Sulfan är grödan redan välförsedd med svavel.

Behöver du säkra rapsens mikronäringstillgång med Brassitrel Pro, skall detta göras nu, innan blomning.

Längre norrut i Sverige är rapsen fortfarande i tidigt till medel knoppstadium, så där är det ännu inte dags att besluta om eventuella tilläggsgivor.

Nollrutan

Nollruta_web.jpg

Fältet

Fältet_web.jpg

Håll dig uppdaterad i växtnäringsfrågor via:

Yaras facebooksida

Yara Nyhetsbrev

Växtpressen podcast