Yara Smart Farming

Yara lanserar löpande flera nyheter för en effektivare N-gödsling. Det handlar om bättre N-Sensor, utökade servicepaket och att mobiltelefonen blir central i hanteringen av analysverktygen som ska ge en träffsäkrare N-gödsling.

Juni 2021 Av Knud Nissen, Yara

Yara har under många år målmedvetet arbetat med forskning och utveckling för att skapa bättre verktyg för beslutstöd vid gödsling. Vi samlar våra hjälpmedel under konceptet Yara Smart Farming, och applikationen Atfarm är navet där vi fortlöpande kommer att presentera nyheter som hjälper lantbrukare att fatta smartare och bättre beslut.

Många år med Yara N-Sensor®

Det är nu 20 år sedan Yara lanserade den första versionen av Yara N-Sensor. År 1998 var det en världsnyhet att Yara hade utvecklat ett komplett system där Yara N-Sensor kunde variera givan utifrån grödans kvävebehov direkt i fält med sin NIR-sensor (Nära Infra Röd). Sensorn som var blå till färgen, följdes av nästa generation av Yara N-Sensor 2006, ”Yara N-Sensor ALS”. ALS står för Active Light Source. Denna sensor har inbyggda xenonlampor vilket gör det möjligt att använda den även under natten.

Ny generation sensor fixar daggen

Under de senaste åren har Yara arbetat aktivt med att utveckla tredje generationens sensor, och 2019 är vi stolta över att äntligen göra den tillgänglig på den svenska marknaden. Den heter Yara N-Sensor ALS 2 och är följaktligen en uppföljare till den tidigare Yara N-Sensor ALS. Även om den tidigare N-Sensor ALS var oberoende av dagsljus, hade den en begränsning, nämligen dagg. Dagg ligger som små pärlor på bladen och kan reflektera ljuset på ett sätt som stör mätningen. I Yara N-Sensor ALS 2 har vi integrerat några nya våglängder som korrigerar för detta och sålunda är ALS 2 en sensor med flexiblare användning.

Agronomisk kunskap grundar

Sensorn – som är monterad på taket oavsett vilken modell det är – är ansluten till en terminal med en programvara i hytten. Sensorns programvara är kärnan i systemet och innehåller alla algoritmer som översätter mätningarna till hur mycket N som grödan tagit upp och sedan den mängd N som är lämplig att sprida. Algoritmerna är baserade på många års fältförsök och på Yara är vi mycket noggranna med kvaliteten på dessa. Programvaran uppdateras årligen med de senaste försöksresultaten, och oberoende av vilken sensormodell du använder får du tillgång till dessa.

Yaras service blir ännu bättre

På Yara är vi måna om att du som kund får största möjliga nytta av våra verktyg. För att ytterligare förfina vårt utbud inom precisionsgödsling, lanserar vi nu nya servicepaket till Yara N-Sensor. Olika kunder har olika behov, och detta återspeglas i tre olika servicenivåer: Standard, Avancerad och Avanceras+. Standard är vår lösning för dem som behöver minst stöd och innehåller det mest grundläggande. I paketet Avancerad tar vi det ett steg längre och erbjuder utökad telefonsupporttid hos Yara och en årlig uppdateringsträff, samt agronomiska nyhetsbrev under säsongen. Avancerad+ innebär att du dessutom också får full support från DataVäxt under säsongen.

Läs mer om servicepaketen här

Atfarm i mobilen

Till säsongen 2020 lanserade vi Atfarm i mobilen. Här kommer vi att samla flera olika applikationer inom Smart Farming, som gör Yaras agronomiska kunskap tillgänglig direkt i din mobil. Verktyget kallar vi Atfarm och med detta får du hjälp att optimera N-gödslingen under säsongen.

Ökad noggrannhet

Underoptimerad N-gödsling leder till outnyttjad skördepotential och lägre kvalitet. Vid gödsling över det optimala ökar vi risken för läckage, får dåligt utnyttjande av gödselmedel och en potentiellt negativ miljöpåverkan. Växternas N-behov kan variera kraftigt mellan år samt mellan och inom skiften. Att bedöma N-behovet är en utmaning, men med hjälp av verktyg som Atfarm kan vi öka noggrannheten och chanserna för att lyckas.

N-upptag genom bildanalys

Börja med att ladda ner Atfarm-appen till din mobil (Android och iOS). Efter installationen kan du fritt använda funktionen med bildanalys. Bildanalysen i Atfarm beräknar mängden bladmassa i bilden och ger sedan en uppskattning av kväveupptaget i grönmassan. Bildanalysen fungerar för närvarande i tidiga utvecklingsstadier av höstvete.

N-Tester BT

N-Tester BT

N-Tester BT bygger på samma teknik som tidigare versioner av Yara N-Tester, men i en ny design, och nu ansluts den
trådlöst till din mobil via Bluetooth. All data och information lagras i Atfarm-appen och efter mätningar på ett representativt
område ges en rekommenderad mängd kväve för det aktuella området. Kväverekommendationerna baseras på många års fältförsök och finns för bl.a. höstvete och vårkorn. 

För att beställa N-tester BT behöver du skapa ett atfarm konto om du inte redan har ett. När du är inloggad i atfarm klickar du på ”uppgraderingar” längst ner till vänster och kommer då till beställningssidan

Här kan du beställa N-Tester BT

Precisionsgödsling med atfarm i din telefon

Du som inte har GPS styrning av din spridare sedan tidigare kan med mobilappen sprida varierad mängd manuellt. På så sätt kan du optimera gödslingen och förbättra avkastningen även med en vanlig gödselspridare utan att ansluta den digitalt. Du får en instruktion på bildskärmen som talar om hur fort du ska köra (km/h) om din spridare inte har hastighetsberoende utmatning. Eller välj instruktion om mängden (kg/ha) som du själv kan justera på din gödselspridare och på så sätt enkelt sprida variabelt.

atfarm mobil.jpg