YARA SUPERFOSFAT P20

YARA SUPERFOSFAT P20

Fosforgödselmedel för att höja fosfortalet i marken. Till gödsling av baljväxter på jordar med högt kaliuminnehåll.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Neutral

Volymvikt: 1,0

Emballage: Säck 750 kg

Kadmiumintyg

Bild på intyg