BALANS 26-3-4

BALANS 26-3-4

En kvävestark produkt som marknadsförs av Svenska Foder. För jordar med högt kalium- och fosforinnehåll.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,1

Fysikalisk form: Granulerad

Emballage: Säck 750 kg