YaraMila 23-3-7

YaraMila 23-3-7

YaraMila 23-3-7 är en balanserad produkt för jordar med lite lägre kaliuminnehåll.

Svavelinnehållet är balanserat och passar för spannmål och vall. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Återförsäljare av produkten är Gullviks.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,1

Emballage: säck 750 kg