YaraMila 27-2-3

YaraMila 27-2-3

YaraMila 27-2-3 är en kvävestark produkt för jordar med högt kalium- och fosforinnehåll.

Produkten kan också vara lämplig på andra jordar då man enbart vill uppnå en skördehöjande fosforeffekt. Men eftersom skörden bortför mer kalium och fosfor än vad produkten tillför, bör man på jordar i lägre klasser än P- och K-klass IV-V kompensera för denna bortförsel på annat sätt i växtföljden. I annat fall kommer markens fosfor- och kaliumtal att på sikt minska.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Återförsäljare av produkten är DLA Agro, Gullviks och BM Agri.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,05

Emballage: säck 750 kg