YaraMila HÖST 8-10.5-20 Mn

YaraMila HÖST 8-10.5-20 Mn

YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn
Nivån av och relationen mellan fosfor och kalium göra att produkten passar främst på lättare jordar och jordar med upp till mellanhögt innehåll av P och K.

Produkten är utvecklad med största mängden kväve i form av ammonium. Ammonium och manganinnehållet samverkar för att gynna manganupptaget på jordar som är problematiska på grund av lucker jord eller högt pH.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,1

Emballage: säck 750 kg

Nå din fulla skördepotential med YaraMila Höst

Hör vad lantbrukaren Johan Pålsson och Yaras agronom Ingemar Gruvaeus har att säga om YaraMila Höst.

Utan gödsling av YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn

Se skillnaden!

Bilderna visar skillnaden mellan höstkorn utan höstgödsling och med 190 kg/ha YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn. Försöket genomfördes utanför Vara, Västergötland 2017. Platsen har låg fosforstatus i marken och effekten är dramatisk på tillväxten både höst och tidig vår.