YaraTera KRISTA MAG

YaraTera KRISTA MAG

Vattenlösligt kristallint magnesiumnitrat (Mg(NO3)2 för näringsbevattning.

YaraTera Krista MAG är ett vattenlösligt kväve- och magnesiumgödselmedel som är en idealisk magnesiumkälla i näringslösningar för alla växter. Produkten är kristallin och löses snabbt i vatten. Kan användas till alla typer av näringsbevattning såsom droppbevattning, gödselvattning och spridarbevattning.

Näringsinnehåll:

Se specifikation här intill (viktprocent). Kvävet består av enbart nitratkväve.

Fysikalisk form: Kristallin

Emballage: Säck 25 kg (40/pall)