YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MAP är ett vattenlösligt kväve- och fosforgödselmedel. Produkten är kristallin och löses snabbt i vatten. Kan användas till alla typer av näringsbevattning såsom droppbevattning, gödselvattning och spridarbevattning.

Fysikalisk form: Kristallin

Emballage: Säck 25 kg (48/pall antalet kan dock variera)