YaraTera KRISTA MgS

YaraTera KRISTA MgS

Vattenlösligt kristallint magnesiumsulfat (MgSO4) för näringsbevattning.

YaraTera Krista-MgS är ett vattenlösligt magnesium- och svavelgödselmedel. Produkten är kristallin och löses snabbt i vatten. Kan användas till alla typer av näringsbevattning såsom droppbevattning, gödselvattning och spridarbevattning.

Fysikalisk form: Kristallin

Emballage: Säck 25 kg (48/pall antalet kan dock variera)