YaraTera KRISTA MOP

YaraTera KRISTA MOP

YaraTera Krista MOP är ett kristallint klorinnehållande fast gödselmedel som innehåller kalium (K) 50,6% och 45% klorid (Cl). Detta gödningsmedel är särskilt lämpligt för bevattning av tomater i kombination med YaraTera Krista K och YaraTera Krista SOP. Genom att använda YaraTera Krista MOP i kombination med dessa två gödningsmedel kan optimal K / N-balans upprätthållas.

Användningen av YaraTera Krista MOP måste bedömas i förhållande till odling, sorter, odlingsmedium (jord eller substrat).

YaraTera Krista MOP kombineras efter behov med bl.a. YaraTera Calcinit och andra typer av enkla gödselmedel.
YaraTera KRISTA MOP kan användas för alla typer av bevattning.

Fysikalisk form: Kristallin

Emballage: Säck 25 kg (48/pall)