YaraTera KRISTALON LABEL BLUE

YaraTera KRISTALON LABEL BLUE

Fullgödselmedel för näringsbevattning (NPK 19-2,6-16,6 med Mg, S, mikro).Till kulturer med högt kvävebehov.

Kan, vid behov, kombineras med Calcinit i ett A + B tanksystem.

Används främst till kulturer med högt kvävebehov som golfgräs och prydnadsväxtplantskolor samt skogplantskolor. Kvävet i produkten utgörs av 63 % nitrat.

Fysikalisk form: Kristallin

Volymvikt: 1,2

Ledningstal: 1 g/l vid 25 grader C (mS/cm): 1,5

Emballage: Säck 25 kg (48/pall)