YaraTera KRISTALON PURPLE

YaraTera KRISTALON PURPLE

Fullgödselmedel för näringsbevattning (NPK 14-4-21 med Mg, S, mikro).Till kulturer med högt kväve- och kaliumbehov.

Används tillsammans med Calcinit i ett A + B tanksystem. Främst till plantskolor, krukväxter, snittblommor, kryddväxter och bär. Passar bra till råvatten som innehåller mycket kalcium, alltså hårt vatten. 33 % av totalkvävet utgörs av ammonium.

Fysikalisk form: Kristallin

Volymvikt: 1,13

Ledningstal: 1 g/l vid 25 grader C (mS/cm): 1,5

Emballage: Säck 25 kg (48/pall)