YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA

YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA

Detta gödselmedel är särskilt lämpligt för näringsbevattning.

Beroende på gröda och typ av odlingssubstrat rekommenderas en tillförsel av 5-20% av kvävebehovet i form av ammoniumkväve. YaraTera Substrafeed används främst för att stabilisera pH i rotzonen. Stabilt pH på rätt nivå säkrar optimal skörd och kvalitet. För hög nivå av ammoniumkväve är skadligt för rottillväxten. Amnitra kombineras efter behov med bl.a. YaraTera Calcinit eller andra gödseltyper av enkla gödselmedel.

Näringsinnehåll: Se specifikation här nedan (viktprocent)

Volymvikt: 1,24

Emballage: 20 liters dunk (36/pall)