YaraVita FERRITRAC

YaraVita FERRITRAC

YaraVita Ferritrac är ett koncentrerat, flytande bladgödselmedel. Med YaraVita Ferritrac undviker man problem förknippade med lagring, hantering och blandning av järn kelat i pulverform.

Näringsinnehåll (g/l):

Fe 100 g/l

YaraVita Ferritrac kan blandas med många växtskyddsprodukter. För mer information om blandbarhet, se www.tankmix.com. Tankmix finns som också som app för mobiltelefoner. Läs mer under Hjälpmedel och Garantier.

Fysikalisk form: Lösning

Emballage: 1 liter

* Alla grödor

1 l/ha i 1.000 l upprepa behandlingen 3-8 gånger med 7-14 dagars intervall. Alla grödor: Behandlingen kan startas så snart det finns en tillräcklig bladyta (preventiv behandling) eller så snart som de första bristsymtomen visar sig (kurativ behandling). Behandla inte fruktträd under blomning eller fruktsättning.

* Alla grödor

1 l/ha i 1.000 l upprepa behandlingen 3-8 gånger med 7-14 dagars intervall. Alla grödor: Behandlingen kan startas så snart det finns en tillräcklig bladyta (preventiv behandling) eller så snart som de första bristsymtomen visar sig (kurativ behandling). Behandla inte fruktträd under blomning eller fruktsättning.