Skördepotentialen minskar - de flesta fält behöver inget extra kväve

Den senaste veckan har varit ytterligare sju dagar utan regn. Som tillägg till torkan är nu dagstemperaturen högre än tidigare. Med andra ord så har vi fått det väder som vi absolut inte ville ha. Det torra vädret i kombination med värme gör nu att även de lite mer vattenhållande lerorna påverkas negativt i skördepotential.

Hugo Hjelm 15 juni 2023

Torkan fortsätter - hur ska vi agera nu?

Fönstret för kvävekompletteringar i höstvete är snart stängt, i normala fall är den senaste komplettering vi rekommenderar till kvarnvete vid blomning. Om man vet att det kommer regn så att man får ner kvävet med en gång i marken så kan man tänka sig kompletteringar senast under mjölkmognaden. I vårkorn och havre, som nu i många fall är i ax/vippgång, är tyvärr vår erfarenhet att skördepotentialen sjunker än mer vid värme och torka under stråskjutning/axgång. Gödslingsbehovet minskar därför snabbt i vårsäden för närvarande.

Vår rekommendation från de senaste veckorna kvarstår: avstå från att sprida kväve till spannmålen om det inte finns en hyfsad chans till nederbörd. Många fält har inte fått den sista planerade kvävegivan och med tanke på att väderläget drar ner skördepotentialen så finns det i de flesta fall inget behov av den sista kvävegivan. Detta gäller i såväl höstvete som vårkorn och havre. Spara kvävet till nästa år då det förhoppningsvis kan göra bättre nytta. Om väderläget ändras och man har skäl att bedöma att plantorna i vissa fält behöver kväve så är huvudvalet Kalksalpeter som har överlägsen kväveffektivitet och snabb verkan.

Summering av årets gödslingsinsatser

Inget år är det andra likt. Det är för tidigt att summera innevarande år, men vi är övertygade om att strategin att sprida kväve flera gånger och justera efter markleverans och skördepotentialen även i år både har sparat kostnader och miljön. Vi på Yara kommer återkomma efter skörd med de lärdomar från årets säsong.

Kom gärna och träffa oss och prata växtnäring på Borgeby fältdagar 28 – 29 juni och på Brunnby Lantbrukardagar 5 – 6 juli.

Podcast

Lyssna till vår pod

Lyssna på det senaste avsnittet av vår podd!

Växtpressenpodden