Kalibrering av mätutrustning

Nu är odlingssäsongen igång och det är viktigt att alla våra mätinstrument är kalibrerade och mäter korrekt. Kom ihåg att det är våra mätinstrument som lägger grunden till en riktig strategi för gödsling, vattning och klimatstyrning. Är inte de uppmätta värdena korrekta styr vi odlingen på felaktigt underlag.

pH-mätare

pH- mätare hör till de mätinstrument, som oftast ska kalibreras. Elektroden bör rensas och tvättas i destillerat vatten och därefter kalibreras vid såväl pH 4 som pH 7. Återanvänd aldrig kalibreringsvätskan. Börjar vätskan ta slut ska du köpa hem ny i god tid.


Kom ihåg att pH-elektroder aldrig får torka. Det finns speciell förvaringsvätska innehållande kaliumklorid som man ska använda.

Nya kalibrerade pH-mätare visar ett mycket exakt pH-värde, men oftast behöver man bara veta, om pH är för lågt (under 5), för högt (över 6,5) eller ok (5,3-6,2). För detta fungerar pH-strips utmärkt och dessa kräver ingen kalibrering. pH-strips bör förvaras torrt och kyligt, gärna i kylskåp.  Köp hem nu så det räcker för hela säsongen.

ph-måler.JPG
pH mätare
pH-strip.JPG
pH stickor

 

EC/ledningstalsmätare:

Ledningstal mäts i mS/cm (milliSiemens pr. cm). Kalibreringsvätskor kan köpas för  olika ledningstal. Man bör välja en som ligger närmast den nivå som man oftast har i odlingssubstratet. Temperaturen på kalibreringsvätskan skall ligga runt 20 grader under kalibreringen. Återanvänd aldrig kalibreringsvätskan. Börjar vätskan ta slut ska du köpa hem ny i god tid

EC-måler.JPG
Lt-mätare

Utrustning för mätning av vatteninnehåll i odlingssubstratet:

Det finns ett stort utbud av instrument för mätning av vatteninnehållet i substratet. Bland annat kan nämnas tensiometer och digitala sensorer.
Gemensamt för samtliga är att de ska kontrolleras och kalibreras. Leta fram manualerna och gör det omgående.

Tensiometer.JPG
Tensiometer

Klimatsensorer:

För styrning av klimat i växthus och tunnlar finns en rad sensorer. Dessa måste alla mäta korrekt och vårdas väl. Många grundläggande misstag förorsakas av sensorer som visar fel. Den optimala lösningen på detta är att avtala med leverantören av klimatdatorer och utrustning om att de kommer på besök och går igenom utrustningen. Följande ska gås igenom

 • Temperaturgivare
  • Rumstemperatur
  • Rörtemperatur
  • Rottemperatur
 • Fuktighetsgivare
  minsta krav är att det ska kontrolleras att veken i givaren är fuktig och att man fyller på vatten.
 • CO2 sensorer
 • Ventilation
  att luftluckor öppnar och stänger korrekt
 • Ljussensorer
  Det är mycket viktigt, att man mäter instrålningen korrekt, då den har ett stort inflytande på en rad faktorer
 • Vattning
 • Ledningstal
 • Temperatur
 • Ventilation
 • Rörtemperatur
 • Med mera
Solarimeter.JPG
Solarimeter

Ljussensorer ska tvättas och rengöras innan odlingssäsongen börjar.

Är du väl förberedd inför odlingssäsongen är halva jobbet gjort.

Lycka till!