Näringsämnenas rörlighet i växter


Rörlighet hos näringsämnen

Näringsämnenas förmåga att förflytta sig runt i växterna varierar mycket från näringsämne till näringsämne. Vissa näringsämnen rör sig lätt runt i växterna. Om det uppstår brist på sådana tar växten lätt dessa från äldre växtdelar till unga skott, blommor och frukter, där näringsämnena har ett långt större värde. När vi talar om rörliga växtnäringsämnen ses brist på dessa först på de äldre bladen.

Andra växtnäringsämnen är inte rörliga i växterna. När dessa en gång hamnat i skott, stjälkar m.m. blir de kvar där. Näringsbrist på dessa ämnen ses därför först i de helt unga skotten och bladen, som är helt beroende av att dessa näringsämnen förses från rotzonen eller evtentuellt med bladgödsling.

Brist på rörliga växtnäringsämnen är sällan så skadliga som brist på orörliga näringsämnen. I viss grad kan de gamla bladen tömmas på näringsämnen utan att det går ut över tillväxt och skörd. Brist på rörliga växtnäringsämnen är emellertid alltid olyckligt, när vi talar om bladgrönt (t.ex. sallad) och prydnadsväxter.

Brist på orörliga näringsämnen är alltid negativt. Även en ännu inte synlig brist på dessa ämnen kan förorsaka hämningar på tillväxt, utbyte och kvalitet.

NäringsbristerNY.jpg
Figur 1. Näringsämnenas rörlighet varierar mycket. Symptom på näringsbrist av mikronäringsämnen, kalcium och svavel ses först i toppen, medan symptom på näringsbrist av magnesium, fosfor, kalium och kväve generellt först ses på de äldre bladen

Symptom på växtnäringsbrist:

Symptomen på växtnäringsbrist är många och varierar mycket för vissa näringsämnen från växtart till växtart. Det finns flera utmärkta sammanställningar för de enskilda kulturerna, där de olika bristsymptomen är illustrerade med bilder.

Dessutom kan Appen från Yara ”Yara CheckIT” rekommenderas.
Som en generell information är symptom på växtnäringsbrist beskrivna nedan.

Symptom på brist på rörliga växtnäringsämnen

Kväve N:
Bladen blir ljusa och gula. Vid långvarig brist blir hela plantan ljus.
Man säger gärna att plantorna ser ut att vara magra.

Kaffe N.jpg

Foto 1: Kaffeträd med N-brist

Fosfor P:
Mörkgröna blad med rödaktiga/violetta bladstjälkar. Vid långvarig brist stannar tillväxten upp som om plantan är retarderad.

Jordgubb fosfor.jpg

Foto 2: Jordgubbar med P-brist

Kalium K:
Bladen får gula och brända bladkanter. Vid långvarig brist sprids symptomen till de yngre bladen. Frukter och bär kan bli missfärgade.

Tomat calium.jpg

Foto 3: Tomat med K-brist

Magnesium Mg:
Bladen blir gulbruna och ibland även med en rödaktig marmorering. Brist på magnesium är mycket vanligt förekommande och oftast ett tecken på att något är fel i rotzonen. Vid långvarig brist sprids symptomen snabbt upp i plantorna.

Tomat Magnesium.jpg

Foto 4: Tomat med Mg-brist

Svavel S:
Bladen blir gula till gulbruna med gula nerver.

Symptom på brist på orörliga  växtnäringsämnen

Kalcium Ca:
De översta bladen blir missformade. Bladen blir typiskt skedformade med en gulbrun bladkant. Kalciumbrist avhjälps oftast genom att förbättra plantans aktivitet genom lägre luftfuktighet, bättre ventilation och mera ljus.

Gurka Kalcium.jpg

Foto 6: Gurka med Ca-brist

Järn Fe:
Unga blad blir gula med helt gröna bladnerver. Ibland ser man bara gula fläckar på bladet.

Jordgubbe järn.jpg

Foto 7: Jordgubbar med Fe-brist

Mangan Mn:
Kan förväxlas med järnmangel, men oftast ses bara en gulbrun marmorering.

Jordgubbar Mangan.jpg

Foto 8: Jordgubbar med Mn-brist till höger

Zink Zn:
Hämmad bladtillväxt, skadade bladkanter och gula fläckar i bladkanten. Ibland ses bruna fläckar på bladnerverna.

Tomat zink.jpg

Foto 9: Tomat  med Zn-brist

Koppar Cu:
Ses mycket sällan. Symptomen är döda tillväxtpunkter, gula blad med vita spetsar.

Gurka koppar.jpg

Foto 10: Gurka med Cu-brist

Bor B:
Symptomen varierar mycket från växtart till växtart. Symptomen kan vara döda tillväxtpunkter, gula och rödfärgade fläckar på bladen med bruna nerver som lätt knäcker.

Hallon bor.jpg

Foto 11: Hallon med B-brist

Molybden Mo:
De mest typiska symptomen är hämmade/missformade tillväxtpunkter. Gula/bruna fläckar utmed bladkanterna med gröna nerver.

Gurka Molybden.jpg

Foto 12: Gurka med Mo-brist