Vilken enhet ska jag använda?

Näringsnivåer i gödslingsrecept och i diverse uppföljande analyser kan man ange i millimol, ppm eller mg/liter. Detta kan ge anledning till stor förvirring och livlig diskussion. Ofta får man frågan, ”vilken är den korrekta enheten som man bör använda”? Här ska jag försöka svara på det, men utan att förnärma någon kan jag på förhand avslöja att våra nederländska kollegor rent kemiskt och logiskt har rätt när de hävdar, att mmol (millimol) är den korrekta enheten som bör användas.

Först, vad är ett mol?

Ett mol är ett mått, som används i det periodiska systemet. Avogadros konstant (Na) är en fysisk konstant, som anger antalet atomer eller molekyler i ett mol av ett ämne. Konstanten har per definition värdet Na = 6,002214076 x 1023mol-1.

Konstanten är förhållandet mellan vikten i gram och atomvikten, alltså det antal molekyler som krävs för att uppnå massan uttryckt i gram av ett ämne (1 mol).

Detta kan låta superteoretiskt, men kan förstås så enkelt, att om man som odlare har 10 mol av kalium i sitt gödslingsrecept motsvarar det att mjölkbonden har 10 mjölkkor på sin mark.

Millimol/ en tusendedels mol används i stället för mol, då innehållet av gödning per liter är mycket lågt.

millimol eller mg/liter:

Millimol kan enkelt omräknas till mg/liter bara man känner till molvikten av atomen eller molekylen. Molvikten finner man bl. a. i det periodiska systemet (se figur 2). Om vi fortsätter med kalium som exempel är molvikten av kalium 39,0983. Ett millimol kalium är således lika med 39,0983 mg kalium.

periodiskasystemet1024_1.jpg

Figur 1: Det periodiska systemet, där vi kan avläsa molvikten för de enskilda grundämnena.

Om vi som odlare frågar den tidigare omtalade mjölkbonden hur många kor han har, svarar han knappast 5 000 kg kor, nej han svarar helt enkelt 10 kor. (se foto 1)

Picture2.jpg

Foto 1: Det beror på hur man ser det! Står där 10 kor eller 5000 kg kor?

Om vi frågar en nederländsk odlare hur mycket kalium han har, svarar han 10 mmol, medan vi skandinaviska odlarstollar svarar 390,983 mg kalium.
Utifrån detta perspektiv måste vi nog ge efter, och för en gång skull ge nederländarna rätt i att millimol är den rätta benämningen att använda i samband med gödslingsrecept.

Men vi blir knappast omvända på en gång så vi fortsätter med mg/liter.

Det ligger så djupt i oss alla, att vi nog aldrig vänjer oss till något annat, trots det faktum att vi alltid irriterar oss över at vi måste räkna om från millimol till mg/liter varje gång vi får analysresultat från nederländska laboratorier.

mg/liter eller ppm

Förklaring till detta är väldigt enkelt. 39,0983 mg kalium per liter är precis detsamma som 39,0983 ppm kalium per liter. Varför det? Jo helt enkelt för att det går en miljon mg på en liter och ppm är som bekant Parts Per Million (miljondelar).
Der är alltså fritt att välja och det finns ingen anledning att diskutera när det gäller valet mellem benämningarna mg/liter och ppm.

Behövs det ytterligare förklaring till denna lilla kemilektion, är du välkommen att kontakta mig.

Niels Holmenlund