Gödselmedel i ren form eller oxidform

Historiskt sett har tillverkare av gödselmedel i olika länder valt att uppge innehållet av växtnäring på två olika sätt. Vad som är det riktiga har diskuterats länge och lär väl aldrig bli avgjort. En del anger näringsinnehållet av oxider, medan andra anger innehållet av det rena näringsämnet. I Skandinavien har vi alltid använt innehållet av det rena näringsämnet, men det avskräcker inte utländska gödselmedelstillverkare från att ange näringsinnehållet i oxidform när man säljer gödning i Skandinavien.

Stor förvirring:

Att gödselmedel kan deklareras på två olika sätt föranleder ofta till stor förvirring. På Yara får vi ofta kommentaren att vår gödning innehåller betydligt mindre mängd näringsämnen än våra konkurrenters. Detta är långt ifrån sanningen!

T.ex. kan vi få höra, att vårt gödselmedel kan innehålla 4 % fosfor medan man har fått erbjudande annan liknande gödning med 6 % fosfor til lägre pris. Läser man etiketterna noggrant visar det sig att Yaras gödning anges innehålla 4 % rent fosfor medan den konkurrerande produktens innehåll  anges som P2O5 (oxidformen av fosfor). De 6 % fosfor ska således omräknas till rent fosfor och 6 % fosfor blir plötsligt bara 2,6 % och det visar sig att Yara-gödningen är den billigaste!

Omräkning från oxidform till ren form:

När man ska räkna om från oxidform till ren form, behöver man endast känna till molekylvikten av de enskilda ämnena. Därefter är det enkel matematik.

Utgår vi ifrån exemplet ovan (P2O5) så väger fosfor (P) 31 mg/mol och syre (O) 16 mg/mol. Fosforandelen blir således 2x31/(2x31 + 5x16) x 100 % = 43,6 % av oxidformen.

Detta sätt att räkna kan användas för alla gödselmedel som anges i oxidform. På samma sätt kan man naturligtvis även räkna från det andra hållet, från ren form till oxidform. För att underlätta arbetet är alla gödselmedel omräknade i nedanstående tabell. Därmed hoppas vi  att ingen längre tar fel på oxider och rena näringsämnen.

Tabell för omräkning från oxidform till rent växtnäringsinnehåll och omvänt:

Angiven  mängd i %

Önskad form i %

Faktor

P

P2O5

2,2914

P2O5

P

0,4364

K

K2O

1,2046

K2O

K

0,8302

Ca

CaO

1,3990

CaO

Ca

0,7147

CaCO3

Ca

0,4004

Ca

CaCO3

2,498

Mg

MgO

1,658

MgO

Mg

0,6031

MgCO3

Mg

0,2880

NO3

N

0,2258

N

NO#

4,4287

NH4

N

0.7770

N

NH4

1,2870

S

SO4

2,9960

SO4

S

0,3340

Deklaration på gödningssäckarna:

För att undgå missförstånd anger Yara och andra tillverkare av gödselmedel både värden för oxidinnehållet och innehållet av det rena näringsämnet på säckarna. I de flesta länder världen över väljer man att ange oxidinnehållet som prio 1 medan mängden ren växtnäring som prio 2, vilken då hamnar inom parentes. Se figur 1.

Figur 1. Innehållet av gödning i oxidformen har prio 1 och innehållet av den rena växtnäringen är angiven inom parentes