TankmixIT

TankMix hjälper dig att fatta rätt beslut när du blandar växtskyddsmedel och flytande växtnäring.

Den är uppbyggd som en databas med tusentals blandningar av två eller flera ingredienser i mixen. Varje test i Tankmix genomförs under kontrollerade förhållanden i våra laboratorier för produktutveckling i enlighet med riktlinjerna i BS EN ISO 9001:2000. YaraVita-produkterna blandningstestas kontinuerligt med växtskyddsprodukter och databasen uppdateras när nya försök utförts. Databasen kan nås på två sätt; via internet på www.tankmix.com eller som app; TankmixIT. 

Tankmix på internet

Tankmix är gratis och lätt att använda. Gå till www.tankmix.com, läs och acceptera villkoren, välj land för att få tillgång till rätt sortiment. Välj sedan  YaraVita produkten och de övriga ingredienserna i blandningen. En lista kommer att visas över alla laboratorieförsök som genomförts med de valda produkterna och de resultat som erhölls. Skulle den önskade blandningen inte existera, är det möjligt att begära att ett test utförs. Om ingredienserna i sammansättningen finns i våra laboratorier, kan ett test utföras inom några timmar. 

Du kan också registrera dig för åtkomst till andra funktioner, såsom, utökad produktinformation, säkerhetsdatablad, rekommendationer för Yara Vita produkter. Dessutom får du snabbare tillgång till resultat via det automatiska inloggningssystemet.

www.tankmix.com

 

Ladda ner TankmixIT gratisGet TankmixIT on the App Store

Get CheckIt on Google play

TankmixIT for mobile

 

Eftersom det finns många faktorer som kan påverka prestandan utomhus, rekommenderar vi att Yara Tankmix och TankMixIT användas som en vägledning.