Det närmar sig för kompletteringsgödsling i höstvete

De tidiga höstvetefälten är nu i flaggbladsstadium (DC 39), medan andra fortfarande är i stråskjutning. Kompletteringsgödsling är aktuell från st 37 (flaggbladet växer ut) och framåt.

25 maj 2023

Det kyliga vädret i mars och april gör att utvecklingen har börjat långsamt i höstveten. Det har varit bra eftersom det på många platser inte har kommit så mycket nederbörd den senaste tiden.

Mätningarna i Yara N-Prognos™ visar att många fält nu har tagit upp kvävet i huvudgivan till stor del. I de områden där regnet har kommit sent har vi dock inte fått full effekt av huvudgivan ännu. 

Gör en bedömning av gödslingsbehovet i DC 37-39, följ sedan upp!

Det kan vara aktuellt att dela kompletteringsgivan på två givor. Om det blir lite regn så behöver kanske inte sista givan läggas, men om det blir mer regn, som kan driva en större skördepotential, så skall även den andra delen läggas. Många fält har fortfarande mycket bra förutsättningar för en hög skörd och då måste tilläggsgivan vara tillräckligt stor för att försörja grödan hela vägen fram.

Senare års försök visar tydligt, att om det finns ett kvävebehov så ger Kalksalpeter god effekt på både skörd och proteinhalt fram till och med blomning (DC69).

N-Sensor.PNG
Diagrammet visar att kvävegödsling med 390 kg Kalksalpeter/ha under axgång och blomning (staplarna längst till höger) ger cirka 500 kg merskörd/ha och ökar proteinet från 10,3 till 12,2 % (ts).  

Ett bra sätt att följa upp om det finns ytterligare kvävebehov i fältet är att placera ut en Maxruta i fältet. Maxrutor kan du lägga ut vid varje gödslingstillfälle inklusive när du tror du har gödslat sista gången. Om du ser att maxrutan är grönare än fältet, betyder det att att kvävet börjar ta slut.

Att bedöma kvävebehovet utifrån nollrutans kväveupptag

Yara har sedan några år tillbaka tagit fram en rekommendation för hur stor kvävebehovet är utifrån kväveupptaget i nollrutan. Om du har en egen nollruta, som du själv mäter med din traktorburna N-Sensor, eller om du låter din rådgivare mäta med Handburen N-Sensor, så kan du med hjälp av diagrammet nedan bedöma vad det totala kvävebehovet är i just ditt fält. OBS, med N-Tester kan du inte använda i nollrutorna i år, förhoppningsvis har vi en ny funktion för detta till 2024 års säsong.

Det totala kvävebehovet i höstvete

Diagrammet visar hur stort det totala kvävebehovet är beräknad utifrån kväveupptaget i nollrutan.

Inställning ”Absolut N-gödsling” i höstvete

Med Absolut N-gödsling i Yara N-Sensor® är det sensorn som bestämmer behovet i absoluta tal beroende på grödans kväveinnehåll, skördenivå och mineraliseringspotential som angivits i sensorn.

Absolut N-gödsling har under flera år testats med gott resultat i försöken som bygger Yara N-Prognos. Den stora utmaningen är fortfarande att ange en skörde- och mineraliseringspotential som är så nära verkligheten som möjligt. När detta missbedöms så blir det fel. Trots denna utmaning lyckades vi med hjälp av Absolut N-gödsling få bättre skörd och rätt protein i mer än 75% av försöken från 2015 till 2018.

Absolut N-gödsling fungerar bara i normala brödvetesorter som odlas till kvarnvetekvalitet eller eget foder. Sorter som tex. Mariboss och liknande lågproteinsorter som säljs utan proteinbetalning har ett helt annat kvävebehov. I dessa sorter rekommenderas att köra med inställningen Målstyrd N-gödsling eller vanlig N-gödsling, då med en kvävemängd som man själv bedömer som rimlig.

Förutsättningarna för att använda Absolut N-gödsling i Yara N-Sensor är att grödan är i stadie DC 37-49 och att skördeförväntningen ligger mellan 6 och 12 ton per hektar och att grödan är i god tillväxt. Om det till exempel har varit torka och kväve från tidigare körningar inte är upptaget av grödan så kan inte sensorn bedöma detta och bedömningen av kvävebehovet blir då inte rätt. I dessa fall rekommenderas att köra med Målstyrd N-gödsling eller vanlig N-gödsling med en kvävemängd som man själv bedömmer som rimlig.

Behöver du support?

För att vi bättre skall kunna tillgodose ditt behov att lätt komma i kontakt med oss på Yara kan du nå oss på Yara N-Sensor supportnummer. Du kan där möta fler av mina kollegor från Yara som svara på dina frågor under säsongen.

Yara N-Sensor Supportnumret är 010-139 60 10

Numret är öppet från 7.00 till 20.00 alla dagar från vecka 16 till vecka 25 för de kunder som har Servicepaket Avancerad och Premium.

För de som har Servicepaket Standard är numret öppet mellan 9.00 och 15.00 på vardagar.

Lycka till med din N-Sensor körning!

Knud Nissen

Lista över N-Sensorentreprenörer